top image

Visitors Olympic Hopes 2021

Spectators are allowed  and the entry is free of charged.

All specattaors must fulfil anti – epidemic measurememts and be able to prove they have a negative test -  either antigen rapid test (no older then 48h) or PCR test (no older then 72h).

exemption from the test: vaccination certificate (must be 14days after second shot) or Medical Certificate on suffering COVID-19 disease in the past (no older then 180 days).

The use of mouth mask (fulfilling the requirements of FFP2 or KN95) is compulsory in all external or internal spaces of the venue all the time and safatey distance must be kept.

 

Informace pro diváky
závodů Olympijských nadějí v rychlostní kanoistice – Račice, 10-12. 9. 2021

  1. Vstup do částí areálu vymezené pro diváky je povolen a je bezplatný
  2. Všichni diváci musí splňovat následující podmínky MZ ČR o bezinfekčnosti :

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

d) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

e) od aplikace dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní;

f) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Všichni diváci jsou povinni splnění těchto podmínek na požádání prokázat.

  1. Ochrana dýchacích cest:

Vstup a pobyt areálu  ve vnějších i vnitřních prostorech není povolen bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně  filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

top image

  International Canoe Federation Czech Canoe Union labearena canonNelo